Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Holding

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Sevgili Çalışanlarımız;

Küreselleşme ülkeler arasındaki ticari olanakların artması, sınırların ortadan kalkması, sosyal ve kültürel alanlarda paylaşımın daha da yoğunlaşması ile dünyamızı nihayetinde geliştirmektedir. Sürekli güncellenen ulaşım ve iletişim araçları, internetin yaygınlaşması, konvansiyel medyanın yanında sosyal medyanın da güçleniyor olması, dünya vatandaşlarını gitgide birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu dayanışma hem ekonomik hem de kültürel gelişimi beraberinde getirmekte fakat aynı zamanda herhangi bir kriz anında da yaşanılan olumsuzluğun etkilerinin tüm dünyada görülmesine sebebiyet vermektedir. 2008 küresel krizi, günümüzde olumsuz baskılarını kısmen devam ettirmekte, ancak özellikle piyasadaki dengeleyici ve yaptırımcı gücü nedeniyle bir yandan da belli fırsatları beraberinde getirmektedir.

Kibar Grubu olarak günümüzdeki gelişmeleri iyi izleyip, bu değişim sürecinde kurumsal değerlerimize bağlı kalarak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç ile topluluğumuzu ve ülkemizi ileriye taşımak birincil hedeflerimizdir. Grubumuz; 7.000’e yakın çalışanımızla, metal, otomotiv, paketleme, inşaat malzemeleri, gayrimenkul, lojistik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren 22 şirketimizle bu amaca hizmet vermek için girişimci, çağdaş ve yenilikçi yatırımlarına hızla devam etmektedir.

Özellikle Avrupa ekonomilerinde ve Ortadoğu siyasi çerçevesinde yaşanan derin sıkıntılar düşünüldüğünde, ülkemizin durumu daha da önem kazanmaktadır. Bu konjonktürde güçlü yabancı ortaklıkları olan şirketlerimiz Türkiye'deki operasyonlarının gücünden ve küresel kapsamdaki tecrübelerinden yararlanarak mevcut operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve çeşitlendirmek için çalışmaktadırlar. Diğer şirketlerimiz ise sektörlerine ilişkin potansiyel işbirliği ve satın alma fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmektedirler.

Grubumuzun tarihsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası olan “yenilikçilik”, geleceğimize yön verecek ilkleri yaşatmaya devam edecektir. Hyundai Assan 2014 itibari ile kapasitesini 2 katına çıkararak araç üretimini yıllık 200.000 adede ulaştırmıştır ve yeni kasa Hyundai i10 için tek üretim merkezi ünvanını almıştır. Otomotiv Yan Sanayii’nin önemli oyuncularından olan Assan Hanil, bu kapasite artışını ve diğer müşterilerinden gelen talepleri karşılayabilmek adına önemli yatırımlar yapmıştır.

Sandviç Panel Sektörünün lideri Assan Panel ürün gamını genişleterek 2013 yılında polikarbonat hattı yatırımı yapmış ve üretime başlamıştır. Grubumuzun yurtdışındaki ilk yatırımı olan Kibar Industry’nin Ürdün’deki fabrikasında sandviç panel üretim yatırımı tamamlanmış ve 2013 yılında tam kapasiteye ulaşmıştır.

Türkiye Alüminyum sektörünün lideri Assan Alüminyum’un 2012 yılında başlayan ve 40 milyon $ yatırım öngörülen yeni bobin boyama hattı yatırımı 2013 yılında tamamlanmıştır.

Aynı dönemde Posco Assan Türkiye’nin ilk soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik üretim tesisini yıllık 200.000 ton kapasite ile faaliyete geçirmiştir. Assan Hanil ve Türk Hava Yolları işbirliği ile kurulan TSİ Uçak Koltuk Üretim A.Ş. ilk yerli tasarım uçak koltuklarının teslimatını 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra değişik iş kollarında yatırımlarımız devam etmektedir.

Tüm bu gelişmeler Kibar Grubu olarak yeniliğin ve gelişimin DNA’mıza nasıl nüfuz ettiğinin göstergeleridir. Bu gelişim sürecinde, kurumsal yönetimin dinamik, iletişim kalitesini artıran, risklerin daha efektif yönetilmesini sağlayan, sermaye piyasaları ve markalaşma nezdinde güven ve saygınlık kazandıran özelliklerine büyük değer vermekteyiz. Bu doğrultuda, kurumsal yönetişimin temel unsurları olan sürdürülebilir, sorumlu, güvenilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile gelişimimize hızla devam etmekteyiz.

2014 yılı başı itibariyle, kurumsal yapımızı güçlendirmek adına Holding yönetiminde önemli bir yapılanmaya gittik. Bu doğrultuda Otomotiv Grup Başkanımız Sayın Tamer Saka’ya, Ocak ayı itibariyle Kibar Holding CEO’luğu görevi teslim edilmiş, Metal Grup Başkanımız Sayın Haluk Kayabaşı ise Nisan 2014 itibariyle bu yeni yapıda kendisini desteklemek üzere Chief Operating Officer görevine getirilmiştir. Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde de birçok değişikliğe gidilerek kurumsal yapılanma süreci hızla devreye alınmaktadır. Grubumuzun mevcut iş kollarında daha da gelişmesi ve yeni iş kollarında potansiyelleri kullanmak adına geleceğe dönük çalışmalar yapılmakta ve stratejik kurgu belirlenmektedir.

Kibar Grubu bugüne kadar her zaman, ülkesinde öncü ve örnek kuruluşlar arasında yerini almıştır. Hedefimiz amaçlarımız doğrultusunda azimli ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken bu pozisyonumuzu ülkemiz yararına en iyi şekilde kullanmaktır. Bu yolculukta müşterilerimize, çalışanlarımıza, sektörlerimize, toplumumuza ve çevreye önümüzdeki dönemde de katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

Değişik sosyal sorumluluk projeleri ve toplumun refahına yönelik faaliyetlerimiz sürdürülebilir gelecek için devreye alınmakta, daha çevreci, etkin ve yetkin fırsatlar üzerine çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bir kez daha, Grubumuzu emek ve katkılarıyla yıllardır gururla bahsettiğimiz başarılara taşıyan müşterilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurum, kuruluş ve idarelerine teşekkür etmeyi borç biliriz.

Sevgi ve saygılarımla

Ali Kibar