Eğitim ve Gelişim Sistemi

İnsan Kaynakları

Eğitim ve Gelişim Sistemi

Eğitim ve Gelişim Sistemi

  • İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Kibar Holding`de, çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkiniliklerdeki gelişim alanları, yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.
  • Bu süreç, pozisyon ve ünvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.
  • Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.
  • Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.