Performans Yönetim Sistemi

İnsan Kaynakları

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

  • Kibar Holding ve grup şirketleri hedeflerle yönetim prensipleri doğrultusunda çalışanlarının performanslarını ölçer.
  • Çalışanların Performansı hedeflerin yanı sıra yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür.
  • Kibar Holding Yetkinlikleri tüm grup şirketlerinin yöneticileri ile düzenlenen çalıştaylarda belirlenmiş olup, yetkinlikler Kibar Holding’in işlerinde başarıyı getiren davranış örnekleri üzerine belirlenmiştir.
  • Genel Esasları Kibar Holding tarafından belirlenmiş olan Performans Yönetim Sistemi, şirket bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir.
  • Performans Değerlendirme Sistemi, ara dönem ve yıl sonu olmak üzere 2 dönemde değerlendirilir.
  • Performans Yönetim Sistemi Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ödül Yönetimi Potansiyel Değerlendirme süreçlerine girdi teşkil eder.