Ücret ve Yan Haklar

İnsan Kaynakları

Ücret ve Yan Haklar

Ücret ve Yan Haklar

  • Kibar Holding' te hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır.
  • Kibar Holding' de, uzman ve üstü seviyelerdeki çalışanlar için HAY danışmanlığında bir iş değerleme ve kademelendirme çalışması yapılmıştır. Ücret Politikaları ise her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilir.
  • Aylık ücretli çalışanlarımıza yılda bir defa, Saatlik ücretli çalışanlarımıza ise hizmet verdikleri sektör uygulamaları doğrultusunda bir veya iki defa ücret değerlendirmesi yapılmaktadır.


Ücret Dışı Olanaklar Primler, Şirket performansının olumlu olduğu dönemlerde kişisel performansa bağlı prim sistemi uygulanmaktadır.

Ödüller, Kibar Holding`te Grup şirketleri bazında çeşitlilik gösteren tanıma ve takdir sistemleri uygulanmaktadır.

Sosyal Yardımlar, Kibar Holding`te çalışanlar şirket bazında farklılık gösteren imkanlardan faydalanılmaktadır.

Servis Olanağı, Kibar Holding şirketlerinin lokasyonları için çeşitli semtlerden hareket eden servisleri bulunmaktadır. Fazla mesai yapan çalışanlar için mesaiden sonra da belli saatlerde servis hizmeti sağlanmaktadır.

Sağlık Olanağı, Özel Sağlık Sigortası Kibar Holding şirketlerinde bulundukları sektör doğrultusunda farklı politika ve limitlerle uygulanmaktadır. Buna ek olarak tüm çalışma alanlarında işyeri doktoru bulunmaktadır ve revir hizmeti verilmektedir.