Küresel İlkeler Sözleşmesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan, BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin Vizyonu, “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme ’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi özel sektör işletmelerini, 10 temel evrensel ilkeye uymaya davet etmektedir. Dünyanın her yerinde bu evrensel ilkelerin iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürünün bir parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Kibar Holding, 2013 yılında imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi gereğince, imza atan kuruluşların her yıl düzenli olarak yayınlaması gereken gelişim raporunun ilkini Eylül 2014 ‘de yayınladı.

 

Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporunu Görüntülemek için tıklayınız,