KibardaKariyer Başarmaktır

Başarı ve Gelişim Yolu Performans Yönetimi Sistemi:

Kibar Grubu, çalışanlarının yıllık bireysel hedeflerinin yönetildiği ve yetkinliklerinin değerlendirilerek gelişim planlarının oluşturulduğu performans yönetim sistemine "Başarı ve Gelişim Yolu" adı verilmektedir.

Sistemin isminde "Başarı" şirketlerin ve bireylerin hedefleri doğrultusundaki başarısını ifade ederken; "Gelişim" de yetkinliklerin karşılıklı olarak değerlendirildiği ve etkin geri bildirim ile gelişimin amaçlandığı bir sistemi ifade etmektedir. Hem başarı hem gelişimin "YOLU" ifadesi de bu sürecinde sadece yıl sonunda yapılan bir değerlendirme olmadığını; hem yıl boyunca süren bir yönetim şekli hem de sonraki yıllara girdi sağlayan uzun soluklu bir "yolculuk" olduğunu ifade etmektedir.

Kibar Grubu Mavi Damla Ödülleri:

Kibar Grubu Mavi Damla Ödülleri ile grubumuzun stratejik hedeflerine ulaştıracak, yetkinliklere dayalı, başarıları tanımak ve ödüllendirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca iyi uygulamaların ortaya çıkarılması ve çalışanların bağlılığının, motivasyonunun, verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Ücretlendirme ve Yan Haklar:

Kibar Grubu genelinde, grup ve şirket stratejileri ile uyumlu, şirkete katkıyı ödüllendiren, diğer İnsan Kaynakları Süreçleri ile entegre, şirket içerisindeki dengeleri koruyan, objektif, adil, dinamik ve rekabetçi bir ücret sistemi kullanılmaktadır.

Ücret ve yan haklar politikalarının belirlenmesinde iş analizleri ile belirlenen iş büyüklükleri, piyasa bilgileri, performans ve bireysel beceriler dikkate alınmaktadır.

KibardaKariyer Başarmaktır