Haluk Kayabaşı

Kibar Grubu Sıfır Emisyon için Çalışıyor

Temmuz 2021

Tüm faaliyetlerinde kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayan ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir sistemi esas alan Kibar Grubu, enerji ve iklim politikalarını sürdürülebilir kalkınmaya sağlayacağı katkıları göz önünde bulundurarak oluşturuyor.

Görüntülemek için tıklayınız.