Haluk Kayabaşı

Kibar Holding Sürdürülebilir Kalkınma Ve Sıfır Emisyon Hedefiyle Yatırımlarını Sürdürüyor

Eylül 2021

Kibar Holding, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde istikrarlı şekilde büyümeye, ekonomiye değer katmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin de imzacısı olan Kibar Holding, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Dünya nüfusu her geçen gün artarken, doğal kaynaklar sınırlı kalmaya devam ediyor. Dünya nüfusunun refahı ve sürdürülebilir bir çevre için doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçmenin önemi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin öncü üretici gruplarından Kibar Holding, tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması için döngüsel ekonominin gerektirdiği ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistemi esas alıyor. Bu kapsamda yürürlüğe koyduğu "Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi", Birleşmiş Milletler 2030 Gündeminin gerçekleşmesi için Gruba yol gösterici oluyor.

Sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yerde olan Kibar Holding, imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC)'ne göre şekillenen sürdürülebilirlik anlayışıyla hem ekonomiye hem de çevreye değer katmaya devam ediyor. Grup şirketlerindeki faaliyetlerini sıfır emisyon hedefiyle sürdüren Kibar Holding, bu konudaki çalışmalarıyla "Kocaeli Sanayi Odası Sahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde "Çevre Ödülü"ne layık görüldü.

Kibar Grubu olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsediklerini belirten Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, düşük karbonlu döngüsel ekonomi temeline dayanan iş stratejilerini Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu hale getirdiklerini kaydetti. Sürdürülebilirlik anlayışının kurumsal yönetime entegrasyonunun, yeşil ekonomiye geçiş modeline uyumu kolaylaştırdığını ifade eden Haluk Kayabaşı, bu durumun yeni yatırım fırsatları ve iş imkanlarını beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.

Kayabaşı, "Karbon nötr döngüsel ekonomiye geçiş sadece iklim hedeflerine ulaşmak için bir enerji dönüşümü değildir. İnsanların yaşam biçimlerini, toplum sosyolojisini, üretim ve imalat yöntemlerini, yatırım kararlarını ve finans araçlarını değiştirecek köklü bir dönüşümü gerektirmektedir" diyerek enerji ve çevre politikaları ile teknolojik gelişim ve inovasyon stratejilerinin önemine dikkat çekti.

ENERJİ TÜKETİMİMİZİN YÜZDE 70'İNİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN KARŞILADIK

Sıfır emisyon hedefi için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen CEO Haluk Kayabaşı, "En önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Avrupa'nın, yeşil dönüşüme hazırlık ve uyum sürecini, sürdürülebilir kalkınma için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik önemli yatırımlar yapıyor, önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar sonucunda son beş yıldır elektrik tüketimimizi yüzde 70'e varan oranda, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla son beş yılda yüze yakın enerji verimliliği projesini hayata geçirdik. 2020 yılında hasıla bazında enerji yoğunluğunu, önceki yıla göre yüzde 11, 4 oranında azalttık" şeklinde konuştu.

ORMAN YANGINLARINDA EKOSİSTEM ZARAR GÖRDÜ

Her geçen gün etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik ve çevresel boyuttaki sonuçlarının oldukça yıkıcı olduğunu dile getiren Kayabaşı, yaz aylarında ülkemizin mücadele ettiği orman yangınlarında sadece ağaçların yanmadığına, ekosistemin de zarar gördüğüne vurgu yaptı: "Üzerinde yaşayabileceğimiz sadece bir dünya var. İklim değişikliği ile mücadeleye, doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve döngüsel ekonominin desteklenmesine yönelik atılan ya da atılacak olan tüm adımlar, dünyanın geleceği için fırsat olacaktır. " 1995 yılında İstanbul'da oluşturdukları Asım Kibar Sevgi Ormanı'nın bakımı ve korunması için desteklerini sürdürdüklerini belirten Kayabaşı, son iki yılda 6 bin 500'ün üstünde ağaç diktiklerini ve ayrıca Ağustos ayında her çalışan adına 3 fidan bağışında bulunduklarını anlattı.

2025 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ YOL GÖSTERİCİ OLUYOR

Kibar Grubu, "2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi"ni Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve hedeflerini dikkate alarak hazırladı. Grubun "6 Sürdürülebilirlik İlkesi" ve "13 Sürdürülebilirlik Önceliği" çerçevesinde belirlediği "40 Hedef", "99 Performans Göstergesi" ile izleniyor ve gerçekleşmeler şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılıyor. Döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele konusu "2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi"nde önemli başlıklardan biri olurken kalkınma sürdürülebilir ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik stratejiler ön plana çıkıyor.

YATIRIMLARIMIZI YAPARKEN ÇEVRESEL FAYDAYI MERKEZE ALIYORUZ

Başarılarını insana, topluma, doğaya, ülkemize ve dünyaya sağladıkları fayda ile ölçtüklerini ifade eden Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı sözlerine şöyle devam etti: "Yatırım planlarımızı, çevresel ve sosyal açıdan fayda sağlayan projeleri merkeze alarak gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya, bilhassa eğitim ve çocuk konularına odaklanmaya devam ediyoruz. Doğal kaynakları verimli kullanıyor, etkin atık yönetimi ile yeniden kullanımı artırıyor ve çevreci bertaraf yöntemlerini tercih ediyoruz. Çevresel sorunların yarattığı potansiyel tehditleri, çevre dostu teknoloji ve ürünlerle fırsata dönüştürmek için çalışıyoruz. Döngüsel ekonomi, Ar-Ge ve inovasyon tabanlı bir üretim modelini esas alıyoruz. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede gözetiyor, teknolojik gelişim ve yenilikçiliği sürdürülebilir büyümenin yapıtaşı olarak görüyoruz.“

İNTERAKTİF ÇEVRE DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Kibar Holding Grup şirketlerinden İnteraktif Çevre, sanayi tesislerine kapsamlı atık danışmanlığı vererek atıkların değere dönüşmesi için çalışıyor. Hem sanayi hem hizmet sektöründeki şirketlerin çevre alanında çözüm ortağı olan İnteraktif Çevre, atıkların değer olarak yönetilebilmesi ve kaynakların verimli şekilde kullanılabilmesi için hizmet verdiği tesislerde üretimden atık yönetiminin son ayağına kadar her aşamayı değerlendiriyor. Tesislerde oluşan atıkların bertaraf edilmek yerine "sıfır atık" prensibi doğrultusunda geri kazanılması ve alternatif kullanım alanlarında değerlendirilebilmesi için teknik bilgi birikimi ile çalışmalar yürüten İnteraktif Çevre, sanayi tesislerine yönelik projeler geliştirerek atıkların sahada etkin yönetilmesi ve doğru ayrıştırılması ve atıklardan yan ürün, alternatif hammadde gibi farklı değerler oluşturulması konusunda saha çalışmaları yapıyor ve operasyonu sürdürüyor. İnteraktif Çevre'nin Kibar Grubu şirketlerinden İspak Ambalaj ile yürüttüğü proje kapsamında Kibar Holding Çevre Ödülü'ne layık görüldü. Proje kapsamında üretimden kaynaklanan ve çoğunlukla karışık şekilde biriktirilen tehlikesiz atıkların kategorilerine göre ayrıştırılarak barkod sistemiyle balyalanması sağlandı. Böylelikle ayrıştırılan ve barkodlar aracılığıyla entegre şekilde takibi yapılabilen atıkların tamamının geri kazanıma gönderilmesi sağlandı, sonuç olarak bertaraf edilen tehlikesiz atık miktarı yüzde 50'den fazla azaltıldı. Bu çalışmalar, 2021 yılında Kocaeli Sanayi Odası Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülü'ne layık görüldü.

Görüntülemek için tıklayınız.