Haluk Kayabaşı

BU KILAVUZ EŞİTLİĞİ GETİRECEK

Şubat 2022

Kibar Holding, kadın ve erkeklerin hayata tam ve eşit katılımı için yaptığı çalışmalar kapsamında BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Kibar Grubu olarak hayatın her alanında eşitliğe olan inancımızla kadınların ve erkeklerin ekonomik ve sosyal hayata katılımı için sorumluluk alıp çalışmalarımızı 'BİZ Eşitiz' diyerek hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerini gözeterek kadın ve erkek çalışanların iş hayatına katılımını destekleyen ve bu konudaki uygulamaları hayata geçiren Kibar Grubu, BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu'nu yayımladı. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, tüm çalışanlarıyla paylaştığı rehberde, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına dair kurumsal ortak bir dilin oluşmasını amaçlıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi ile birlikte tüm çalışanlar için eşitlikçi dil kullanımından karar mekanizmalarına, eşit rol dağılımına, kamuoyuna örnek teşkil edecek projelerden düzenlenecek etkinliklere ve eğitimlere uzanan geniş bir çerçevede aksiyonlar hayata geçiriliyor.

'BİZ Eşitiz'

Kadın ve erkeklerin, eşit ve adil bir şekilde hem iş hayatında hem de karar alma süreçlerinde etkin olarak yer almalarını teşvik eden projeler ürettiklerini belirten Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Kuruluşumuzdan gelen değerlerimizi güncel küresel gerekliliklerle bütünleştirerek, iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Üst düzey yöneticilerimizde kadın oranımızı cinsiyet eşitliği prensiplerini de gözeterek son beş yılda yüzde 24. 9 oranında artırmayı başardık. Sanayi alanında yoğun üretim yapan gruplar içinde yakaladığımız bu başarı örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

2025'e kadar toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerine bağlı kalarak üst düzey yöneticilerde kadın oranını, evrensel optimum katılımcılık oranına erişmek amacıyla yüzde 30'lara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kayabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorumluluğumuzun kapsamını genişletmek için 'en büyük zenginliğimiz' olarak ifade ettiğimiz 5 bin kişilik geniş ailemizle kolektif süreci başlatıyor, 'BİZ Eşitiz” diyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için güçlendireceğiz. BİZ Eşitiz projesi ile gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalardan büyük heyecan duyuyorum.

Görüntülemek için tıklayınız.