Kibar Grubunda Sürdürülebilirlik

Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kibar Grubu’nda kurumsal sürdürülebilirlik, bir yönetim paradigması olarak ele alınmaktadır. Sürdürülebilir yönetim anlayışı; ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştirilerek tüm uygulamalarda, faaliyetlerde ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasını ve etkili yönetilmesini kapsamaktadır. Sürdürülebilirliğin kurumsal yönetime tam entegrasyonu, sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilke, amaç ve hedefleri ile Küresel Raporlama Girişimi standartları esas alınarak “Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi” hazırlanmıştır. 2025 Stratejisi, “Kibar Grubu Sürdürülebilirlik İlkeleri”yle tanımlanmış ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle şekillenmiştir.

UN Global Compact’in 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “169 Hedef”ine Kibar Grubu’nun sağladığı/ sağlayacağı katkının belirlenmesine yönelik analizler yapılmıştır. Yüksek katılımlı çalışmalarla tespit edilmiş olan sürdürülebilirlik öncelikleri kapsamında 40 hedef belirlenmiştir. Söz konusu “2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri tanımlanmış 2019 ve 2020 yılı gerçekleşmeleri kaydedilmiştir.

Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi

“2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri 2019 yılı gerçekleşmelerini görüntülemek için tıklayınız.