Kibar Grubunda Sürdürülebilirlik

Kibar Grubu'nda Sürdürülebilirlik

Kibar Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımının temeli, kurucusu ve onursal başkanı Asım Kibar’ın Kibar Grubu’nun esas değerleri olarak tanımladığı dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Köklü kurumsal yönetim geleneği, yenilikçi bakış açısı, iş etiği anlayışı, sosyal sorumluluk kültürü ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC)’ne göre şekillenen sürdürülebilirlik anlayışı, Kibar Grubu’nun iş yapış kültürünü oluşturmaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni benimseyen Kibar Grubu, çalışanlarına insan haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunmaktadır.

Kibar Grubu’nda insan hakları; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ulusal ve uluslararası mevzuatla ilan edilmiş hükümler uyarınca güvence altına alınmaktadır. Her türlü ayrımcılığın, çocuk işçiliğinin, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamalarının önüne geçilmektedir. Grup şirketleri; tedarikçi ve iş ortaklarından da benzer çalışma normlarını karşılamalarını beklemekte, bu alandaki uygulamalarını takip etmekte ve koşulların gerçekleşmesi için katkı sağlamaktadır.

Kibar Holding bünyesinde çevresel konuların yönetimi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürülmektedir. Kibar Grubu şirketlerinin büyük çoğunluğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir. Şirketlerin tamamında çevre yönetimi alanında uzmanlaşmış birimler bulunmakta, çalışanların çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Kibar Grubu şirketleri operasyonlarının tamamında, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştirme temeline dayanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine ve Kibar Holding’in bu esaslar doğrultusunda belirlediği politika ve stratejilere uyum göstermekle yükümlüdür.