Sürdürülebilirlik Raporu

2013 yılı itibariyle imzalayıcısı olarak, paylaştığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda, Küresel İlkeler Sözleşmemizin yanı sıra uluslararası kabul görmüş bir raporlama standartı olan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 rehberi de referans alınmıştır.

Rapor kapsamındaki şirketlerimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki iyi uygulama örneklerine de yer verilmiştir.

Rapor kapsamındaki şirketlerimizle ilgili Yönetişim, Çalışma Hayatı, Çevresel Etkilerin Azaltılması ve Toplumsal Yatırımlarımız başlıklarında sunduğumuz Sürdürülebilirlik Raporumuzla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi kurumsaliletisim@kibar.com adresine gönderebilirsiniz.


Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.​