Kibar International S.A.

Kibar Grubu şirketlerinin yürüttüğü faaliyetlere destek sağlamak amacıyla 2001 yılında kurulan Kibar International S.A., yerel ve Avrupa merkezli finans kuruluşları aracılığıyla ticari ve finansal çözümler sunmanın yanı sıra demir ve demir dışı metaller başta olmak üzere ham madde tedariğinden yarı mamul ve bitmiş ürünlerin satışına dek tüm süreçlerdeki hedeflerin gerçekleştirilmesinde grup şirketleriyle birlikte hareket etmektedir.

Kibar International S.A satın almalara ilişkin ödemelerin taahhüdü ve finansmanının yanı sıra alacakların tahsilinde de aktif rol oynamaktadır. Ayrıca, grup şirketlerinin yurt dışı faaliyetlerini uluslararası yönetmelik ve uygulamalara uygun olarak gerçekleştirmelerine de destek olmaktadır.

Adres

Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne, Switzerland