Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Kurulduğu günden itibaren insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olan Kibar Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini; sosyal ve çevresel unsurları gözeten istikrarlı bir ekonomik büyüme modeli, sürdürülebilirliğin bir zorunluluk değil iş yapış biçimi olarak görülmesi ve şirket kültürü haline getirilmesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “10 temel ilkesi” ve “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı”nın benimsenmesi, sürdürülebilirlik politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsallaştırılması, sürdürülebilirliğin tüm operasyon ve süreçlere yaygınlaştırılması ile paydaşların sürdürülebilirlik alanında teşvik edilmesi oluşturmaktadır.

Kibar Holding sürdürülebilirlik öncelikleri; küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, UNGC tarafından yayınlanan Global Compact’e üye şirketlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi amaçlarına sağladığı katkı ile sürdürülebilirlik öncelikleri, sektörel gelişmeler, Kibar Holding politika ve stratejileri ile Kibar Holding sürdürülebilirlik yaklaşımı, Kibar Grubu’nun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına sağladığı katkı, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun görüşleri, paydaş beklentileri, risk ve fırsatlar dikkate alınarak sosyal, ekonomik ve çevresel unsurlar değerlendirilerek belirlenmiştir.


sürdürülebilirlik ilkeleri ile BÜYÜYORUZ

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Yenilikçi yatırımlarla sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde istikrarlı şekilde büyümeye, ekonomiye değer katmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ

Sağlıklı Bireyler Nitelikli Eğitim Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Eşitsizliklerin Azaltılması BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Bir aile gibi birlik içinde ve birbirimizden güç alarak çalışıyoruz. “BİZ” geleceği, başarıyı ve hayatı paylaşıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ

Açlığa Son İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede gözetiyor, teknolojik gelişim ve yenilikçiliği sürdürülebilir büyümenin yapıtaşı olarak görüyoruz.

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ

Açlığa Son Temiz Su ve Sıhhi Koşullar Erişilebilir ve Temiz Enerji Sorumlu Tüketim ve Üretim İKLİM EYLEMİ

Doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinciyle, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz.

paydaşlarımızı TEŞVİK EDİYORUZ

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Eşitsizliklerin Azaltılması BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Paydaşlarımızdan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemelerini bekliyoruz.

toplum için PAYLAŞIYORUZ

Açlığa Son Sağlıklı Bireyler Nitelikli Eğitim

Sosyal sorumluluk anlayışımız ile topluma hizmet sunmayı sürdürüyoruz.