Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Kurulduğu günden itibaren insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olan Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini; sosyal ve çevresel unsurları gözeten istikrarlı bir ekonomik büyüme modeli, sürdürülebilirliğin bir zorunluluk değil iş yapış biçimi olarak görülmesi ve şirket kültürü haline getirilmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri, sürdürülebilirlik politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsallaşması, sürdürülebilirliğin tüm operasyon ve süreçlere yaygınlaştırılması ile paydaşların sürdürülebilirlik alanında teşvik edilmesi oluşturmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Hedefleri’ni referans alarak belirlenen ve Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturan “Kibar Topluluğu Sürdürülebilirlik İlkeleri”, Grubun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarla birlikte sürdürülebilir büyümesini temsil etmektedir. Bu ilkeler; “sürdürülebilirlik ilkeleri ile BÜYÜYORUZ”, “insanı GÜÇLENDİRİYORUZ”, “gelecek için YENİLENİYORUZ”, “gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ”, “paydaşlarımızı TEŞVİK EDİYORUZ” ve “toplum için PAYLAŞIYORUZ” şeklinde tanımlanmıştır.


sürdürülebilirlik ilkeleri ile BÜYÜYORUZ

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Sorumlu Tüketim ve Üretim

Yenilikçi yatırımlarla sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde istikrarlı şekilde büyümeye, ekonomiye değer katmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ

Sağlıklı Bireyler Nitelikli Eğitim Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Eşitsizliklerin Azaltılması BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Bir aile gibi birlik içinde ve birbirimizden güç alarak çalışıyoruz. “BİZ” geleceği, başarıyı ve hayatı paylaşıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede gözetiyor, teknolojik gelişim ve yenilikçiliği sürdürülebilir büyümenin yapıtaşı olarak görüyoruz.

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ

Temiz Su ve Sıhhi Koşullar Erişilebilir ve Temiz Enerji Sorumlu Tüketim ve Üretim İKLİM EYLEMİ Amaçlar için Ortaklıklar

Doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinciyle, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz.

paydaşlarımızı TEŞVİK EDİYORUZ

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Eşitsizliklerin Azaltılması BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR Amaçlar için Ortaklıklar

Paydaşlarımızdan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemelerini bekliyoruz.

toplum için PAYLAŞIYORUZ

Sağlıklı Bireyler Nitelikli Eğitim

Sosyal sorumluluk anlayışımız ile topluma hizmet sunmayı sürdürüyoruz.