Ali Kibar

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Kibar Topluluğu olarak sahip olduğumuz köklü geçmişimiz sürecinde siyasi, ekonomik, kültürel ve belki de en önemlisi teknolojik dönüşüme tanıklık ettik. Gelişen teknoloji, bununla beraber hayatımıza yeni giren kavramlar, değişen iş yapış şekilleri ve öncelikler karşısında her daim çevik ve hızlı kararlar aldık. Üretimdeki gücümüzü, değişime ayak uyduran değil değişime öncülük eden olma hedefi ve bu yönde hayata geçirdiğimiz uygulamalarla pekiştirdik. Bugün de en önemli gayretlerimiz kapsamında değişime önderlik etmek ve geleceği yakalamak yer alıyor.

Sayıları 7 bin 500 kişiye yaklaşan çalışma arkadaşımız, kıymetli hissedarlarımız, farklı ülkelerdeki iş ortaklarımız ve yerel paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuz bizi daima vizyoner yaklaşımla hareket etme konusunda teşvik ediyor. Üretim ve yönetim süreçlerinde dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu dönemde artık gündemimiz robotlarla insanların omuz omuza çalıştığı üretim hatları, müşteri talep ve beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verme olanağı tanıyan yapay zeka uygulamaları ve inovasyon. Bu kapsamda tüm Topluluk Şirketlerimizde en son teknolojiyi üretim hatlarımıza entegre ediyor, Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ürettiğimiz yenilikçi sistemleri uygulamaya alıyor, öte yandan enerji verimliliği, su verimliliği gibi konulara odaklanarak hem üretim süreçlerinde hem de nihai üründe doğal kaynakları korumayı gözetiyoruz. Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı da göz ardı etmeden, ekosisteme saygılı üretim yöntemlerini benimseyerek ve doğa için değer yaratarak sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik her yönüyle yakın gelecekte de en önemli gündem maddelerimiz arasındaki yerini alacak.

Ticaret savaşları, Brexit ve konjonktürel politik hareketlerin etkisiyle ciddi dalgalanmaların yaşandığı 2019’un ardından, ekonomik göstergeler 2020 için umut vericiydi. Türkiye’de düşüşe geçen enflasyon, Yeni Ekonomi Programı’nın dengelenmeden dönüşe geçildiğinin habercisi olan hedefleri ve cari dengede 17 yılın ardından ilk kez fazla verilmesi gibi olumlu gelişmeler ülke ekonomimizin 2020 yılında yükselişe geçeceği yönündeki görüşleri destekliyordu. Ancak 2020, küresel ölçekte zorlu bir yıl oldu. Ocak ayında hızlı bir şekilde Çin’den tüm dünyaya yayılan Covid-19, tüm öngörüleri ve planlamaları kökten değiştirdi. Pandemi, başta otomotiv ve turizm olmak üzere tüm sektörleri etkiledi. Dünya tedarik zincirinde ciddi aksaklıklar meydana geldi, lojistik yavaşlamalar nedeniyle iş akışları sağlıklı yürütülemedi. Pandeminin ekonomiye etkilerini 2021 yılında daha net analiz edecek olsak da bugün gördüğümüz tablo artık küreselleşmenin önemini yitirmeye başladığını kanıtlar nitelikte. Bu durumun Türkiye gibi genç nüfus, kalifiye iş gücü, gelişmiş teknoloji, Ar-Ge altyapısı ve stratejik coğrafi konum gibi avantajlara sahip bir ülke için yeni bir potansiyel olabileceği görüşüyle, ülkemizin dünya tedarik zincirinde bilhassa bölgesel bir alternatif konumuna gelmesi için çalışmalarımızı artıracağız. Hem ülkemizin en fazla istihdam ve katma değer yaratan sektörlerinden hem de küresel ekonomi için kritik önem arz eden sektörlerin başında gelen otomotivde, Çin’e alternatif bir tedarik sanayi olmamız için hiçbir engel bulunmuyor.

Kibar Topluluğu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. 2021 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artıracağız. Planladığımız yatırımları devreye alacak, bir yandan global arenadaki varlığımızı güçlendirme yönündeki çalışmalarımızın kapsamını genişleteceğiz. Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından biri olarak yaşadığımız dünyaya, ülkemize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik fayda üretme ve teknolojiyi fayda yaratma için kullanma sorumluluğumuzu devam ettireceğiz.

Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inandığım siz değerli müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

Ali Kibar

Yönetim Kurulu Başkanı