Etik Kurallar Kitapçığı

Etik Kurallar

Faaliyet gösterdiği pek çok alanda girişimci, çağdaş ve yenilikçi yatırımlarına hızla devam eden Kibar Topluluğu, davranış ilkelerini, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve tüm lokasyonlarda ilişkide bulunulan kişilerin tutarlılık ve sorumluluk ile uygulamak üzere davet edildikleri “Etik Kurallar” ile belirlemektedir. Kibar Topluluğu’nu oluşturan şirketler ve Kibar Topluluğu ile ilişkide bulunan herkesin ortak değerlerinin oluşturulması ve korunması, Kibar Topluluğu çalışanlarının davranış ve tutumlarının etkilerinin farkında olmaları, kendilerine ve temsil ettikleri “Kibar” adına yakışır davranışlar sergilemeleri ve etik bir iş ve yönetim anlayışı içerisinde olmaları beklenmektedir.