Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kibar Holding olarak, paydaşlarımıza yönelik sergilediğimiz tutumumuz, Kurumsal Kimliğimizle doğru orantılıdır.

Kurum olarak sergilediğimiz algının tutarlığınını gösteren ve kurum imajımıza yönelik belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızdaki en temel çalışmalardan biri olan Kurumsal Kimlik Kılavuzumuz, mesajımızın net, anlaşılabilir ve doğru bir şekilde aktarılması amacına yönelik titizlikle hazırlanmıştır.

Kurumsal Kimlik çalışmamızda, paydaşlarımızın kullanabilecekleri amblem, logotype çalışmalarındaki yerleşim, ölçeklendirme, renk ve diğer uygulama alanlarına yönelik standartlar yer almaktadır.

Kurumsal Kimlik çalışmamızla ilgili hertürlü görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi kurumsaliletisim@kibar.com adresine paylaşabilirsiniz.