Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren evrensel bir eylem çağrısıdır. Tüm dünyada yoksulluk ve açlıkla mücadeleden eğitim ve sağlık hizmetlerine erişime, cinsiyet eşitliğinden barış ve adaletin tesis edilmesine, iklim değişikliği ile mücadeleden döngüsel ekonomiye, çevre dostu ürünlerden biyoçeşitliliğe, Ar-Ge ve inovasyondan sürdürülebilir büyümeye kadar birçok konuda 17 ana amaçtan oluşmaktadır.

Kibar Topluluğu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın başarıya ulaşması için üstlenmesi gereken sorumluluğun farkındalığıyla hareket etmektedir. Bu doğrultuda Kibar Holding ve Topluluk Şirketleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Sağlıklı Bireyler”, “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ve “Hedefler için Ortaklıklar” amaçlarına önemli derecede katkı sağlamaktadır.