Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

Kibar Grubu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı”ndan; “Açlığa Son”, “Sağlıklı Bireyler”, “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi” ve “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” olmak üzere 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına olumlu katkı sağlamaktadır.