Gelecek nesillleri ÖNEMSİYORUZ

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ

Doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinciyle, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz.

Dünyada enerji ve doğal kaynakların kullanımı artmakta ve bu da çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinciyle hareket eden Kibar Topluluğu, kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayacak sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsemektedir. Bu anlayış; insan odaklı, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistemi temel almaktadır.