Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik Raporları

Kibar Holding, 2018 yılında altıncısını hazırladığı sürdürülebilirlik raporları ile tüm paydaşlarına ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansının özetini sunmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporlarının amacı Kibar Grubu’nun kurumsal değerleri, iş yapış biçimi ve performansıyla ilgili doğru ve güncel bilgiyi uluslararası standartlara uygun olarak paylaşmaktır. Raporlarda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Kibar Holding’in gösterdiği performansa yer verilmektedir.

Kibar Holding 2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, küresel ölçekte kabul görmüş olan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative, GRI) G4 “temel (core)” standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.