Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik Raporları

Kibar Holding, 2023 yılında onuncusunu hazırladığı sürdürülebilirlik raporları ile tüm paydaşlarına ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansının özetini sunmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporlarının amacı Kibar Topluluğu’nun kurumsal değerleri, iş yapış biçimi ve performansıyla ilgili doğru ve güncel bilgiyi uluslararası standartlara uygun olarak paylaşmaktır. Raporlarda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Kibar Holding’in gösterdiği performansa yer verilmektedir.

Kibar Holding 2018 ve 2019 yılları Sürdürülebilirlik Raporları, küresel ölçekte kabul görmüş olan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative, GRI) “temel (core)” standardına, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, GRI “kapsamlı (comprehensive)” standardına, 2021 ve 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu GRI Universal Standart: Content Index Essential, 2022 standartına uygun olarak hazırlanmıştır.Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.