Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik Raporları

Kibar Holding, 2021 yılında dokuzuncusunu hazırladığı sürdürülebilirlik raporları ile tüm paydaşlarına ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansının özetini sunmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporlarının amacı Kibar Grubu’nun kurumsal değerleri, iş yapış biçimi ve performansıyla ilgili doğru ve güncel bilgiyi uluslararası standartlara uygun olarak paylaşmaktır. Raporlarda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Kibar Holding’in gösterdiği performansa yer verilmektedir.

Kibar Holding 2018 ve 2019 yılları Sürdürülebilirlik Raporları, küresel ölçekte kabul görmüş olan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative, GRI) “temel (core)” standardına, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, GRI “kapsamlı (comprehensive)” standardına ve 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu GRI Universal Standart: Content Index Essential, 2021 standartına uygun olarak hazırlanmıştır.Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.