Değerlerimiz

Değerlerimiz

BİZ, Kibar Topluluğu'nda geleceği, başarıyı ve hayatı paylaşmanın gücüne inanırız!

Bunu yaparken varoluşumuzdan bu yana bize ışık tutan değerlerimizle işimize anlam katarız.


Güven

Şartlar ne olursa olsun kendimize ve kurumumuza güven duyulmasını sağlayacak şekilde davranırız.

Bizi BİZ yapan değerlerimizin temelinde yıllardır tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz “Güven” var. Güveni, işimize karşı duyduğumuz aşk ve bizi insan yapan “sevgi” ile eşleştiririz.

Doğruluk

İnsanlara değer veririz, saygı gösterir ve adil davranırız. Kendi görüşlerimize uymasa da diğerlerinin fikir ve görüşlerini tarafsız bir şekilde ele alır, en doğru olanı seçmeye odaklanırız.

Hava, gözle görünmez elle tutulmaz. Fakat tüm canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmesi için en gerekli olandır. Doğruluk, Kibar Topluluğu’nda tüm iş davranışlarımızın temelindedir ve hava gibi vazgeçilmezdir.

Çalışkanlık

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizi başarıya taşıyacak şekilde, verimli ve özverili çalışırız.

Toprak yaşamımızın temeli, üretimin beşiği, geleceğimizin garantisidir. Toprağı işlemek emek ister, çaba ister, devamlılık ister. Doğru zamanda doğru tohumu verirsen, karşılığı sonsuz cömertlikte olur.

Bizim için çalışkanlık, zamanı etkin kullanarak verimli sonuçlar elde etmektir.

Esneklik

Değişime ve yeniliklere kendimizi adapte ederiz. Çevremizdekilerin de adapte olması için motivasyon sağlarız.

Su, yeri geldiğinde kuvvetiyle doğaya şekil verir, yeri geldiğinde esnekliğiyle doğaya uyum sağlar. Biz de suyun esnekliğinden ilham alarak değişim süreçlerine uyum sağlar, ona uygun çözümler üretiriz.

Yenilikçilik

Değer yaratacak yenilikçi, yaratıcı ve öncü yaklaşımları belirleriz. Bu yaklaşımları hayata geçirebilmek için ilham veririz.

Ateş, her şeyden önce çevresine etkide bulunan bir güç kaynağıdır. Karanlığı aydınlatır, yayılarak etrafına ışık saçar. İçimizdeki yenilikçilik ateşi tüm ekip arkadaşlarımıza yeni fikir üretmelerinde ilham verirken, işimizde anlam bulmamızı ve işimize anlam katmamızı sağlar.