Basın Bülteni

Kibar Holding, 2025 Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyor

Ağustos 2023

Sürdürülebilirliği “tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi” şeklinde konumlandıran Kibar Holding, 2020 yılında yayınladığı Sürdürülebilirlik Stratejisi çerçevesinde 2025 Hedefleri’ne emin adımlarla ilerliyor. Söz konusu strateji, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’ni esas alıyor ve karbon nötr döngüsel ekonomiye geçişe temel teşkil ediyor.

2025 hedefleri kapsamında bu yıl, tedarikçi sürdürülebilirlik programını da devreye alan Holding, 5 kıtada 100’ü aşkın ülkedeki paydaşlarının da sürdürülebilir değer yaratması için çalışıyor.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin ve karar alma mekanizmalarının merkezine alan Kibar Holding, bu yıl 10. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda, Topluluğun“2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi” kapsamında 92 performans göstergesiyle takip ettiği 36 hedef için 2022 yılı ilerlemesi de yer alıyor.

İhracat odaklı bir Grup olan Kibar Holding, paydaşlarının sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesi sorumluluğuyla 5 bini aşkın aktif tedarikçisinin kritik sürdürülebilirlik önceliklerini garanti altına alan ve uygulamalarını takip eden “Kibar Holding Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı” projesini başlattı. K-STAR olarak adlandırılan program kapsamında, Grubun dünyanın farklı bölgelerindeki 5 bini aşkın paydaştan oluşan geniş ekosistemi, sürdürülebilirlikte de iş ortağı oluyor. Böylece Grubun sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu, sorumlu satın alma faaliyetlerinin tek merkezden yönetilmesinin önü açılıyor.

İki yeni standart eklendi

Kibar Holding CEO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Haluk Kayabaşı, küresel çatışmaların, ticaret savaşlarının, enerji krizinin ve enflasyonist baskıların sürdüğü 2022 yılında, tüm olumsuzluklara rağmen Kibar Topluluğu olarak uyum sağlama kabiliyetleri ve çeviklikleri sayesinde büyüme hedeflerini tutturarak yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. CEO Kayabaşı, “Bu başarımızda, ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleriyle tam uyumlu şekilde gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızın etkisi büyük. Tüm faaliyetlerimize bu alandaki uluslararası standartları referans alarak devam ediyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlikte yüksek standartlarda şeffaflığın yanı sıra hesap verebilirliğin kapsamını da genişletiyoruz” dedi.

Kayabaşı raporda son iki yıldır ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ kapsamında kaydettikleri ilerlemelere yer verdiklerini belirtirken, bu yıl takip ettikleri standartlara iki yenisini daha eklediklerini söyledi. Bu standartların ‘Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Metrikleri’ ve ‘İklim Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’ olduğunu kaydeden Kayabaşı, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetlerimize ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçerek doğrulanmasını sağladık” diye konuştu.

Kibar Holding, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan 80’in üstünde çevresel, sosyal ve yönetişim performans göstergesi için Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında güvence beyanı aldı.

Onlarca proje hayata geçirildi

Kibar Holding, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla, enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum’un elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını 2021 yılından itibaren nötrledi. Sadece son üç yılda, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 30’a yakın yeni proje hayata geçirildi. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla bu yılda yaklaşık 500 bin metreküp suyun geri kazanımı sağlandı. Geri dönüştürülerek yeniden kullanılan ham madde miktarı son 7 yılda yüzde 49 oranında artırılırken, geri kazanılan atık miktarı yüzde 99,3’e yükseldi.

Kibar Holding’in biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde Assan Alüminyum ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle nesli tükenmekte olan ‘Mavi Yıldız’ bitkisinden sonra yine türü tükenme tehlikesi altında olan ‘Kum Zambağı’ bitkisi ekosisteme geri kazandırıldı.

“Kibar Topluluğu Sürdürülebilirlik Platformu” aracılığıyla çalışanlara, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışanların iş ve özel hayat dengesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği “İş BİZim Hayat BİZim” projesiyle, yeni nesil çalışma modeli devreye alındı.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında kurulan ‘Kibar Gönüllüleri’ platformu beş yılda 100’e yakın projeyi hayata geçirdi.

Kadın çalışan sayısı hızla artıyor

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önüne geçilmesi için yürüttüğü kadın istihdamını destekleme uygulamaları sayesinde, şirketlerindeki kadın çalışan sayısını 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artırdı. Böylece bu oran son yedi yılda yüzde 54,1 oranında artış göstermiş oldu. Kadın üst düzey yönetici oranı ise son 7 yılda yüzde 41,7 yükseldi.

‘36 Hedef’ için çalışmalar devam ediyor

Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik alanında 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı ‘36 Hedef’ arasında; ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, kadın çalışan sayısını ve kadın üst düzey yönetici oranını artırmak, mesleki gelişim ve katılımı yükseltmek, tüm şirketlerde dijital dönüşümü tamamlamak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri uygulamak yer alıyor.

Grup, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkıyı yükseltmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmak, küresel iş birlikleri geliştirmek, paydaşların sürdürülebilir kalkınma ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak gibi somut hedefler ışığında da çalışmalarına devam ediyor.