Basın Bülteni

KİBAR HOLDİNG CEO'SU DR. TAMER SAKA: “İLERİYE DÖNÜK VİZYONER BİR DÖNÜŞÜM LİDERİN BAŞARISINA BAĞLI"

Eylül 2016

Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka::

“İLERİYE DÖNÜK VİZYONER BİR DÖNÜŞÜM LİDERİN BAŞARISINA BAĞLI”

Harward Business Review Türkiye tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin önemli yöneticilerini bir araya toplayan ‘New Era of Collaboration and Employee Workforce’ etkinliğinde konuşan Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, içinde yaşadığımız teknoloji dünyasının şirketleri sürekli değişime ve dönüşüme zorunlu kıldığını söyledi. Four Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleşen toplantıda, dönüşümün hiç bitmeyen bir süreç olduğunu vurgulayan Saka, dönüşümde başarı ve başarısızlığın yöneticilerin vizyonuna ve enerjisine bağlı olduğunu belirtti.

“Dönüşüm yolculuğunda çalışanlara güç vermek gerekir”

Dönüşümü yönetme, başarılı ekipler oluşturma, etkili delegasyon, iyi iletişim kurma ve yüksek motivasyonla çalışma konularında deneyimlerini ve önerilerini paylaşan Saka, günümüz iş dünyasında sürekli ileriye koşan devasa organizmalara liderlik eden yöneticilerin vizyoner, tutkulu, yüksek motivasyonla çalışmayı ve yönetmeyi bilen, sürekli öğrenen kişiler olması gerektiğini belirterek, “Başarı için anahtar kavramların, ezber bozma, risk alma, hızlı aksiyon alabilme becerisi, sürekli öğrenme, yenilikçilik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, olduğuna inanıyorum. Liderin en önemli görevi, dönüşüm yolculuğuna çıkmak için çalışanlara güç vermektir” dedi.

Şirketin dönüşümünü başarıyla gerçekleştirmesinde insan faktörünün önemine dikkat çeken Saka, bu konuda ivme yakalanabilmesi için çalışanlar ve yöneticiler arasındaki işbirliğinin önemine de dikkat çekti.

“Dönüşümden sonra ne olacak? Yine dönüşüm!”

Dönüşümün asla tanımlanmış bir son noktası bulunmadığını, bunun kalıcı ve süre gelen bir süreç olduğunun anlatılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirten Saka, bu anlayışı “Dönüşümden sonra ne olacak? Yine dönüşüm!” şeklinde tanımladı ve şunları söyledi:

“Sürecin başında elde edilen başarıların sürdürülebilir olması isteniyorsa, kişiler bu yeni iş yapma biçimini kabullenmeye teşvik edilmelidir. Her türlü dönüşüm yolculuğunda liderlerin de kendi hızlarını ayarlamaları ve çalışanlara ihtiyaçları olan enerjiyi vermeleri gerekiyor. Bir dönüşümün uygulamaya konması sürecinde temel başarı faktörleri, şirketinizin kendine has güçlü yönlerini açığa çıkarmak ve koşulların gerektirdiği her durumda insanların alternatif seçenekleri ve kestirme yolları görmesini sağlamaktır. Bu noktada merkezi olan ve olmayan ilgileri dengelemek, çalışanları doğru yönlendirmek konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Çelişen amaçları anlamak ve sonuçta ortaya çıkan çatışmaları çözmeye yardım etmek gerekiyor. Tüm ilgili birimler arasında işbirliğinin desteklenmesi, kurumda tüm çalışanların değişime inanması ve çalışanların belirsizliklere maruz kalmasının önlenmesi ile dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum.”

Kibar Topluluğu şirketlerinde değişim enerjisini yükseltmek üzere, değişimin sonuçları hakkında çalışanlara bilgi verdiklerini, tanınma ve takdir mekanizmalarını devreye soktuklarını ve ekip ruhunu ön plana çıkarttıklarını anlatan Saka, belirsizlik duygusu yaşanması ve karşılaşılan direnç davranışları gibi sorunları önlemek amacıyla çalışanlara güvence verdiklerini, süreçleri ve hedefleri net olarak tanımladıklarını, düzenli bir program uygulama yoluna gittiklerini ve ekip liderlerini dönüşümün savunucuları olarak konumlandırdıklarını anlattı.

“Küresel bir vizyonla hareket ediyoruz”

Dönüşümün, başarılı bir stratejik düşünme ve planlama gerektirdiğinin altını çizen Saka, Kibar Topluluğu’ndan örnekle görüşlerini şöyle aktardı:

“Günümüz iş dünyasında dönüşüm büyük bir rekabet gücüdür. Biz Kibar Topluluğu’nda şirketin her biriminin katkısı ve sahiplenmesi ile stratejilerimizi oluştururuz. Oluşturduğumuz stratejilerin dosyalardan çıkıp kurumun kültürüne işlemesini, kurumsal vizyonumuzun parçası olması gerektiğine inanırız. Stratejilerimizin temelinde, yönetsel organizasyonumuzda, İK politikalarımızda, üretim mekanizmalarımızda, pazarlama ve iletişim yaklaşımlarımızda küresel bir vizyonla hareket etmek yatıyor. Planlamalarımızın ana eksenini ileriye doğru büyük ivmeyi yakalamak oluşturuyor. Aynı zamanda stratejilerin uygulamalarla örtüşmesi, pazarın ve tüketici eğilimleri ile ekonomik iklimin gerçeklerine oturuyor olması da zorunludur. Üstelik içinde yaşadığımız teknoloji dünyası bizi sürekli değişime ve dönüşüme de zorunlu kılıyor.”

Tamer Saka’dan dönüşümde başarı için tüyolar

 • İşlevler ve kurumsal birimler genelinde işbirliğini destekleyin.
 • Çalışanların belirsizliklere maruz kalmasını önleyin ve onlara güvence verin.
 • Hedeflenen dönüşümün hangi aşamasında kimlerin neleri yapacağına net olarak karar verin.
 • Çalışanların belirsizliğe maruz kalmasını önleyin.
 • Süreçte belirsizlik yaşayan çalışanlara koçluk yapın. Onlara güven verin.
 • Başarılı bir dönüşüme duyulan inancı pekiştirin.
 • İlk hedeflerinizi hızla başarın ve sıklıkla başarılı sonuçlar almayı sürdürerek ivmeyi koruyun.
 • Büyük hedefleri çok sayıda, daha küçük ve daha somut, daha ulaşılabilir kilometre taşlarına ayırın.
 • Dağın tepesine tırmanırken çok sarp yamaçlarla veya sert hava koşullarıyla karşılaşacaksınız. Gerekirse rotadan sapın; esnek bir yaklaşım izleyin.
 • Öncelikleri belirleyin. Kaynakları dağıtmayın. Her şeyden biraz yapmak yerine 3-5 ana projeye yoğunlaşın.
 • Hızlı karar vermeyi teşvik edin. Dönüşümün ivmesini koruyun.
 • Aşırı analiz yapmaktan kaçının. Zorunlu analizlerle cesur girişimcilik arasında sağlıklı bir denge kurun.
 • Merkezdeki yöneticiler, ilerlemeyi teşvik etmek için ekiplere dönüşüm özgürlüğü tanımalıdır.
 • Dönüşüm süreçlerinin sonuçlarını şirket genelinde daima paylaşın.