Basın Bülteni

Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Ocak 2020

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ve bu alandaki çalışmalarıyla birlikte vizyonunu ortaya koyan Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı.

Bünyesinde 22 şirket ve 7 bin 500’ü aşkın çalışan bulunan Kibar Holding, yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakma hedefi, ekosisteme saygılı üretim faaliyetleri, Grubun hem çevresel hem sosyal hem de yönetimsel anlamda yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardında hazırlanan rapor, Kibar Holding’in gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra, Grubun sürdürülebilirliğe bakış açısını ve bu alana katkılarını içeriyor.

“İklim değişikliği konusu bilim insanlarının gündeminden tüm dünyanın gündemine taşındı”

İş dünyasının salt büyüme odaklı bir anlayışla hareket edemeyeceğine dikkat çeken Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “İklim değişikliğinin etkileri tüm ekosistemler üzerinde açıkça görülmeye başlandı. Artık bu konu bilim insanlarının gündeminden, tüm dünyanın gündemine taşındı. Özellikle biz ve bizim gibi büyük gruplara bu konuda önemli görevler düşüyor. Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanmasına katkıda bulunmak durumundayız. Kibar Topluluğu olarak insan odaklı, doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, toplumsal fayda amaçlı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir anlayışla ekonomik büyümemizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Sürdürülebilirlik ilkeleri ile büyüyoruz”

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin temel ilke ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsediklerini ve 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına önemli derecede katkı sağladıklarını belirten Kayabaşı, “Grubumuzun sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Asım Kibar’ın belirlediği dürüstlük ve güvenilirlik değerleri oluşturuyor. Grup olarak köklü kurumsal yönetim geleneğimiz, yenilikçilik ilkemiz, iş etiği anlayışımız, sosyal sorumluluk kültürümüz ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi (United Nations Global Compact), sürdürülebilirlik alanında da fark yaratmamıza olanak tanıyor” dedi.

Kurulduğumuz günden beri ilkelerimiz ve değerlerimiz çerçevesinde farklı isimlerle hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik alanındaki yatırım ve faaliyetlerimize ivme kazandırdık diyen CEO Haluk Kayabaşı, Kibar Topluluğu sürdürülebilirlik ilkelerini şu şekilde sıraladı: ‘sürdürülebilirlik ilkeleri ile büyüyoruz’, ‘insanı güçlendiriyoruz’, ‘gelecek için yenileniyoruz’, ‘gelecek nesilleri önemsiyoruz’, ‘paydaşlarımızı teşvik ediyoruz’ ve ‘toplum için paylaşıyoruz’.

“Enerji ve su yoğunluğumuzu azaltıyoruz”

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında en önemli konuların başında enerji verimliliği ve su yoğunluğunun azaltılmasının geldiğini belirten Kayabaşı, Holding olarak ilgili alanlarda çok sayıda projeye imza attıklarının bilgisini verdi. 2018 yılında Kibar Topluluğu şirketlerinin enerji yoğunluğunu, önceki yıla göre yüzde 27 ve 2016 yılına göre yüzde 42 oranında azalttıklarını belirten Kayabaşı, en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su için ise 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 25 ve 2016 yılına göre yüzde 47 azalma sağlandığını ifade etti.

Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamı için: tıklayınız