KibardaBİZ Başarı

KibardaBİZ Başarı

Kibar Topluluğu Asım Kibar Mavi Damla Ödüllerinde BİZ:

Kibar Topluluğu olarak bizi bugünlere getiren en önemli iki unsurun temel değerlerimiz ve yönetim felsefemiz olduğuna inanıyoruz. Temel değerlerimiz dürüst ve güvenilir olmak, temel yönetim felsefemiz ise sürekli gelişim kültürünü benimsemiş olmaktır. Değişen rekabet ortamına hızlı uyum sağlayıp rekabet avantajı elde edebilmek için en güvendiğimiz ve fark yaratacak kaynağımız çalışma arkadaşlarımızdır. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak ortamların oluşmasına önem veriyoruz. Buradan yola çıkarak Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri, "Her başarılı proje önce bir fikir damlası ile başlar ve dalgalar halinde yayılır" mottosuyla hayata geçirilmiştir. Kibar Topluluğu’nda Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri ile Grubumuzu stratejik hedeflerine ulaştırmayı, yetkinliğe dayalı başarıyı tanımayı ve ödüllendirmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca iyi uygulamaların ortaya çıkarılarak, çalışanların bağlılığının, motivasyonunun ve verimliliğinin arttırılmasını da hedefliyoruz.

Takdir & Tanıma Uygulamalarında BİZ

BİZPlus Takdir&Tanıma Programımız ile yöneticilerimizin, ekiplerinde fark yaratan ve değer katan her türlü başarı ve performansı takdir etmesini, tanımasını ve ödüllendirmesini sağlayarak, bu bakış açısını tüm Grubumuzda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

BİZsmart

Kibar Topluluğu genelinde kültürel bir dönüşümle geleneksel performans anlayışından OKR temelli sürekli performans anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu geçiş ile birlikte, Grupta yüksek performansı özendiren, daha yalın, odaklı, şeffaf ve daha çevik bir performans kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

OKR uygulama aracımız olan BİZsmart’la, dönemlerden bağımsız olarak yıl boyu gerçekleştirilen anlık geri bildirimler, ara dönem check-in işlemleri, değerlendirmeler ve birebir görüşmeler sayesinde çok daha çevik ve aktif paylaşımlara dayalı olarak yürütülmektedir. Grup genelinde performans elçileri ve OKR koçları ile birlikte bu kültürel dönüşümü güçlendirmek ve yüksek performans kültürünü pekiştirerek yaygınlaştırmak için çalışmalara devam edilmektedir.