KibardaBİZ Gelecek

KibardaBİZ Gelecek

Grubumuzu geleceğe taşıyacak olan en önemli değerimiz çalışanlarımızdır. Bizi güçlü kılan ve gücümüze güç katmamızı sağlayan birbirimize duyduğumuz güvendir. Geleceğe yön vermemizi sağlayan ise yenilikçi bakış açımızdır.

Kibar Grubu İK Yönetim Sisteminde BİZ,

Kibar Grubu’nda İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri birbirine entegre olarak «Maestro» adı verilen bulut tabanlı ortamda çalışan bir yazılım üzerinden yönetilmektedir.

Çalışanlarımızın da kendi kariyerlerinin maestrosu olabileceği uygulama sayesinde; işe alımdan iç kariyer fırsatlarına, hedeflerin yönetiminden yetkinlik değerlendirmesine, gelişim planlamadan eğitimlerin takibi ve uzaktan öğrenme olarak alınmasına kadar tüm süreçler yönetilmektedir.

Birlikte Başaranlar adını verdiğimiz; Holding ve tüm Grup şirketlerimizdeki İnsan Kaynakları ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz düzenli toplantılarımızla ortak uygulamaları yaygınlaştırıyor, yıllık strateji çalıştayı yaparak bir sonraki yıl için projelerimizi belirliyoruz. Bununla birlikte birbirinden öğrenme ve birlikte çalışma kültürünü yaşatmak için düzenli olarak iç ve dış eğitmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz gelişim programlarına dahil oluyoruz. Birlikte Başaranlar ekibi olarak 2019 yılında BOC HR Team of the Year kategorisinde ödül almaya hak kazandık.

Yetenek Kazanımında BİZ,

Kibar Grubu’na motivasyonu yüksek, işine bağlı çalışanlar kazandırarak ve işin sürekliliğini, büyümesini destekleyerek işe değer katmayı hedefliyoruz.

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecimizde, açık pozisyonlar için Holding ve şirketlerimizin veri tabanı, çeşitli kariyer portalları ve bireysel başvuruları değerlendirerek adaylarımızı ön görüşmeye davet ediyoruz.

Aday değerlendirme ve işe yerleştirme süreçlerimizde;

 • Kişilik envanteri uygulaması, genel yetenek testi, İngilizce yeterlilik testi, yetkinlik bazlı mülakat, şirket içi ve dışı değerlendirme merkezi uygulamalarından faydalanıyoruz.
 • Tüm görüşmelerimizde objektif olma, eşitlilik, gizliliği koruma ve pozitif aday deneyimi süreçlerine hassasiyetle yaklaşıyoruz.
 • Güven yaratma, müşteri odaklılık, sonuç odaklılık, değişime yardımcı olma, olumlu iş ilişkileri kurma çalışanlarımızdan ve adaylarımızdan beklediğimiz davranış göstergelerimizdir.
 • İşe alımlarımızda toplumsal eşitliği göz önünde bulunduruyor ve tüm adaylarımızı eşit şartlarda değerlendiriyoruz.

Kibar Grubu’nda BİZ, genç yeteneklerin Grubumuza kazandırılmasına önem veriyoruz.

Kibar Grubu’nda K-Team Genç Yetenek Programı 2014 yılından bu yana uygulanmaktadır.

«Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar» diyerek çıktığımız bu yolculukta, üniversite 4. sınıf öğrencilerine 1 senelik gerçek bir iş deneyimi imkanı tanıyoruz. Bu programla hem Grubumuza hem de sektöre kalifiye iş gücü yetiştirmeyi hedeflerken, genç yeteneklerimizin kişisel ve kariyer gelişimine büyük önem veriyoruz.

K-Team Genç Yetenek Staj Programı katılımcılarımız program boyunca;

 • İş hayatına yönelik eğitimler ve kariyer koçlukları alırlar,
 • İş birliği bilincine sahip, kendilerini iyi ifade eden, iyi bir takım oyuncusu olmalarına katkı sağlayacak ve kişisel farkındalıklarını arttıracak eğitimler alır ve liderlerle bir araya geldikleri aktivitelere katılırlar,
 • Proje çalışmalarına dahil olarak üst yönetime sunum yapma ve kendilerini tanıtma fırsatları bulurlar,
 • K-Team Genç Yetenek Programı'nda büyük bir iletişim ağının parçası olurlar,
 • Kibar Grubu'nda açılan kariyer fırsatlarından haberdar olurlar ve yeni mezun işe alımlarında öncelikli aday olarak değerlendirilirler.

K-Team Genç Yetenek Programımız ile;

 • 2019 yılında HR Brilliance Awards “Brilliance in Recruitment and Retention” kategorisinde,
 • 2019 yılında Dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Steive Uluslararası İş Ödülleri “En İyi Genç İşe Alım Stratejisi” kategorisinde,
 • 2020 yılında Brandon Hall HCM Excellence Awards “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları” kapsamında ödül almaya hak kazandık.

Yetenek Yönetiminde BİZ:

Yetenek yönetimi ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyellerini belirleyerek, yetkinlikleri doğrultusunda kariyer ve liderlik gelişim planlamaları ile üst roller için geliştirilmesini ve tutundurulmasını hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için yedekleme planlamaları yaparak ve aday havuzları oluşturarak bu süreçleri destekliyoruz. Bu planlar doğrultusunda çalışanlarımızın başarılı yönlerini ve gelişmeye açık noktalarını ortaya koymak, farkındalıklarını arttırmak ve gelişim planları hazırlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Yeteneklerimizin gelişimini sürdürülebilir ve sürekli kılmak amacıyla ise kurum içi gelişim, koçluk ve mentorluk sürecini planlayarak, bu sürecin hayata geçirilmesini sağlıyoruz.

İç Kariyer Fırsatlarında BİZ:

Geleceğimiz İçten programımız ile çok sayıda şirketten oluşan bir grup olmanın avantajlarını kullanarak, çalışanlarımızın şirketler ve departmanlar arası rotasyonunu destekliyor, farklı kariyer yollarında ilerlemelerini sağlıyoruz.

Müdür altı tüm pozisyon ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak grup içinde duyurarak, iç kaynaklarımızı kullanıyoruz. İlgili pozisyon ile ilgilenen çalışanlarımız bu pozisyonlarda önceliklendiriliyor ve kariyerlerine grup içinde farklı departman ya da şirketlerimizde devam edebiliyorlar.

Gelişimde BİZ:

Güç BİZde Gelişim Programları ve Güç BİZde Gelişim Merkezi

Grubumuzun sürekli gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü, sürdürülebilir büyümesini destekleyecek gelişim faaliyetlerinin bir araya toplandığı gelişim plaftormumuzda çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik gelişimini sağlayacak gelişim faaliyetleri yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizi ise Tuzla tesisimizde yer alan Güç BİZde Gelişim Merkezi’mizde gerçekleştiriyoruz.

Güç BİZde Gelişim Programları’nda her kademede birbirinden öğrenmeyi destekleyecek iç eğitimler, yetkinlik ve teknik gelişimi destekleyecek gelişim programları, liderlik gelişimine yönelik koçluk ve mentorluk süreçleri, tüm çalışanların ulaşabileceği uzaktan öğrenme araçları, çalışanlarımızın güçlü ve gelişim alanlarının farkına varmalarını sağlayacak gelişim merkezi uygulamaları yer almaktadır.