KibardaBİZ Gelecek

KibardaBİZ Gelecek

Grubumuzu geleceğe taşıyacak olan en önemli değerimiz çalışanlarımızdır. Bizi güçlü kılan ve gücümüze güç katmamızı sağlayan birbirimize duyduğumuz güvendir. Geleceğe yön vermemizi sağlayan ise yenilikçi bakış açımızdır.

Kibar Topluluğu İK Yönetim Sisteminde BİZ,

Kibar Topluluğu'nda İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri birbirine entegre olarak «Maestro» adı verilen bulut tabanlı ortamda çalışan bir yazılım üzerinden yönetilmektedir.

Çalışanlarımızın da kendi kariyerlerinin maestrosu olabileceği uygulama sayesinde; işe alımdan iç kariyer fırsatlarına, hedeflerin yönetiminden yetkinlik değerlendirmesine, gelişim planlamadan eğitimlerin takibi ve uzaktan öğrenme olarak alınmasına kadar tüm süreçler yönetilmektedir.

“Birlikte Başaranlar” adını verdiğimiz; Holding ve tüm Topluluk Şirketlerimizdeki İnsan Kaynakları ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz düzenli toplantılarımızla ortak uygulamaları yaygınlaştırıyor, yıllık strateji çalıştayı yaparak bir sonraki yıl için projelerimizi belirliyoruz. Bununla birlikte birbirinden öğrenme ve birlikte çalışma kültürünü yaşatmak için düzenli olarak iç ve dış eğitmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz gelişim programlarına dahil oluyoruz. Birlikte Başaranlar ekibi olarak 2019 yılında BOC HR Team of the Year kategorisinde ödül almaya hak kazandık.

Yetenek Kazanımında BİZ,

Kibar Topluluğu'na verimliliği yüksek ve mutlu çalışanlar kazandırarak ve işin sürekliliğini, büyümesini destekleyerek işlerimize değer katmayı hedefliyoruz.

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi hedeflediğimiz işe alım sürecimizde, açık pozisyonlar için Grubumuzun veri tabanı ve çeşitli kariyer portallarından gelen başvuruları değerlendirerek adayları ön görüşmeye davet ediyoruz.

Aday değerlendirme ve istihdam sürecinde;

 • Yetkinlik bazlı mülakat tekniği kullanılan görüşmelerimizden sonra kademeye göre farlılık gösteren kişilik envanteri uygulaması, genel yetenek testi, İngilizce yeterlilik testi ve değerlendirme merkezi uygulamalarından faydalanıyoruz.
 • Tüm görüşmelerimizde adaylar arası fırsat eşitliğini sağlama ve gizliliği koruma süreçlerine hassasiyetle yaklaşıyoruz.
 • Kademelere göre belirlediğimiz yetkinlik seti, çalışanlarımızdan ve adaylarımızdan beklediğimiz temel davranış göstergelerimizdir.

Genç yeteneklerin Grubumuza kazandırılması ve sektöre yetkin iş gücü yetiştirmeye önem veriyoruz.

Bu kapsamda K-team Genç Yetenek Programı 2014 yılından bu yana uygulanmaktadır.

“Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar” diyerek çıktığımız bu yolculukta, üniversite 4. sınıf öğrencilerine 1 senelik gerçek bir iş deneyimi sağlıyoruz. Bu programla hem Grubumuza hem de sektöre kalifiye iş gücü yetiştirmeyi hedeflerken, genç yeteneklerimizin kişisel ve kariyer gelişimine büyük önem veriyoruz.

K-team Genç Yetenek Programı katılımcılarımız büyük bir iletişim ağının parçası olmanın yanı sıra:

 • İş hayatına yönelik eğitimler ve kariyer mentorluğu alırlar,
 • İş birliği bilincine sahip, kendilerini iyi ifade eden, iyi bir takım oyuncusu olmalarına katkı sağlayacak ve kişisel farkındalıklarını arttıracak eğitimler alır ve liderlerle bir araya geldikleri aktivitelere katılırlar,
 • Genel Müdürlerimizin sponsorluğunda belirlenen proje çalışmalarına dahil olurlar ve üst yönetime sunum yaparak kendilerini tanıtırlar,
 • Kibar Topluluğu'nda açılan kariyer fırsatlarında öncelikli aday olarak değerlendirilirler,
 • Yeni mezun adaylar Grubumuza “Uzman Yardımcısı” pozisyonunda katılırken, K-team Genç Yetenek Programı’ndan mezun olan katılımcılar “Uzman” rolünde çalışmaya başlarlar,
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası’ndan faydalanırlar.

K-Team Genç Yetenek Programımız ile;

 • 2019 yılında HR Brilliance Awards “Brilliance in Recruitment and Retention” kategorisinde,
 • 2019 yılında dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri “En İyi Genç İşe Alım Stratejisi” kategorisinde,
 • 2020 yılında Brandon Hall HCM Excellence Awards “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları” kapsamında ödül almaya hak kazandık.

K-Start

Son sınıf Meslek Yüksekokulu öğrencileri, “K-Start Sahada Genç Yetenek Programı” ile mezun olmadan önce Kibar Topluluğu şirketlerinde kariyerlerine ilk adımı atıyorlar. Teknik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimlerle birlikte 6 ay boyunca gerçek bir saha deneyimi kazanan arkadaşlarımız, program bitiminde işe alımlarda önceliklendiriliyorlar.

Hem Grubumuz hem de genç yetenekler için fayda sağlayan bu programımız ile sektöre de yetkin iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yetenek Yönetiminde BİZ:

Yetenek yönetimi ile arkadaşlarımızın geleceğe dair potansiyellerini belirleyerek, yetkinlikleri doğrultusunda kariyer ve liderlik gelişim planlamaları ile üst roller için geliştirilmesini ve tutundurulmasını hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için yedekleme planlamaları yaparak ve aday havuzları oluşturarak bu süreçleri destekliyoruz. Bu planlar doğrultusunda arkadaşlarımızın başarılı yönlerini ve gelişmeye açık noktalarını ortaya koymak, farkındalıklarını arttırmak ve gelişim planları hazırlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Yeteneklerimizin gelişimini sürdürülebilir ve sürekli kılmak amacıyla da kurum içi gelişim, koçluk ve mentorluk sürecini planlayarak, bu sürecin hayata geçirilmesini sağlıyoruz.

Yetenek Yönetimi programımız olarak Game Changers programını 2019 yılı itibarıyla hayata geçirdik ve sürdürülebilir şekilde programımızı devam ettiriyoruz. Her yıl uzman ve yönetici/müdür seviyesindeki çalışanlarımıza yönelik seçim süreci ardından belirlenen katılımcılarımızı, ihtiyaca göre farklı başlıklarda eğitimler ve atölye çalışmalarını kapsayan uzun soluklu bir programı ile onların gelişimine odaklanıyoruz.

Yetenek Yönetimi programımız olan Game Changers ile;

 • 2021 yılında Brandon Hall HCM Excellence Awards “En Yenilikçi Yetenek Yönetimi Programı” kategorisinde gümüş ödül almaya hak kazandık.

İç Kariyer Fırsatlarında BİZ:

“Geleceğimiz İçten” programımız ile çok sayıda şirketten oluşan bir Grup olmanın avantajlarını kullanarak, arkadaşlarımızın şirketler ve departmanlar arası rotasyonunu destekliyor, farklı kariyer yollarında ilerlemelerine olanak sağlıyoruz.

Müdür ve altı tüm pozisyon ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak Grup içinde duyurarak, iç kaynaklarımızı kullanıyoruz. İlgili pozisyon ile ilgilenen çalışanlarımız bu pozisyonlarda önceliklendirilerek, kariyerlerine Grup içinde farklı departman ya da şirketlerimizde devam edebiliyorlar.

“BİZden Biri” adlı çalışan öneri sistemi programımız aracılığı ile de Grubumuzda çalışan arkadaşlarımızın Grubumuz içinde yayınlanan ilanlara aday önermesini sağlıyoruz.

Gelişimde BİZ:

Güç BİZde 2.0 Gelişim Programları

“Güç BİZde 2.0 Gelişim Programları”nda her kademede birbirinden öğrenmeyi destekleyecek iç eğitimler, yetkinlik ve teknik gelişimi destekleyecek gelişim programları, liderlik gelişimine yönelik koçluk ve mentorluk süreçleri, tüm çalışanların ulaşabileceği uzaktan öğrenme araçları, çalışanlarımızın güçlü ve gelişim alanlarının farkına varmalarını sağlayacak gelişim merkezi uygulamaları yer almaktadır.

Güç BİZde 2.0 Gelişim Programları kapsamında çalışanlarımızın yetkinlik gelişimlerini sağlarken, ihtiyaca yönelik teknik-yetkinlik konularında da uzun soluklu, modüler yapıda tasarlanan, ekiplere özel hazırladığımız Güç BİZde 2.0 Fakültelerimiz ile gelişim fırsatları sunuyoruz.

Güç BİZde 2.0 Gelişim Programları kapsamında; direktör ve üzeri seviyede çalışanlarımız için Liderlik Gelişim Programı, yönetici-müdür seviyesinde çalışanlarımız için her yıl ihtiyaca özel olarak tasarladığımız Yönetsel Gelişim Programı, uzman seviyesindeki çalışanlarımız için yetkinliklerimiz ile paralel hazırladığımız Uzman Gelişim Programı, iç eğitmen ve gönüllü mentorlarımız için Gelişim Elçileri programımız ile gelişimi destekliyoruz.

Güç BİZde Gelişim Merkezi

Grubumuzun sahip olduğu birbirinden öğrenme kültürü ve sürekli öğrenme ilkesi sayesinde, çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerini, yetkinliklerini desteliyoruz. Bu kapsamda pek çok yenilikçi uygulamamız ve eğitim/gelişim programımız mevcut. Tüm eğitim programları, atölyeler ve çalışmaları Tuzla tesislerimizde kurduğumuz Güç BİZde Gelişim Merkezi’mizde gerçekleştiriyoruz.

Güç BİZde Gelişim Platformu

Güç BİZde 2.0, uzaktan eğitimler, okuma dokümanları, video paylaşımları gibi gelişim kaynaklarını sunduğumuz, her an öğrenmeyi desteklemek amacıyla kullandığımız, raporlama desteği sağlayan, çalışanlarımızın erişim sağlayabildiği online öğrenme platformudur.